Sabtu, 08 Juni 2019

Pengantar Bahasa Arab 1 : Ilmu Akar Bahasa Arab Bernama Sharaf
Bismillah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat datang Shahib shahibat di Blog Kelas Poliglot bersama ana Aniisah #FPG. By the way alias 'Ala fikrah, Aniisah dalam bahasa arab artinya Nona.

Teringat seorang kolega berkata, bahasa arab bukan Bahasa konjugasi akan tetapi Bahasa akar. Memang betul jika ingin serius belajar Bahasa Arab Fusha, mesti kenal akar kata dulu. Apesnya nama pelajaran ya adalah Sharaf. Sharaf secara harfiah artinya perubahan.


Jadi begini, secara singkatnya pelajaran sharaf itu adalah pelajaran yang membahas akar kata beserta transformasinya atawa perubahannya. Misalnya kata kerja خرج. Kharaja. Artinya keluar,bentuk kata kerja lampau. Kalau ditambahi huruf 'ya' di depan ya jadi يخرج yakhruju, sedang keluar. Kalau keluar sebagai kata Benda jadi خروج khuruuj. Orang yang keluar adalah خارج khaarij. Tempat keluar adalah مخرج makhraj. Jadi Cukup jelas kan transformasinya Kharaja jika ditambahi huruf-huruf lain? Makanya menjadi berkembang.

Kalau masih bingung, coba kita analogikan ke Bahasa Indonesia. Kalau tadi Akar kata Bahasa arab tadi kharaja, kita coba dengan kata makan. Makan adalah kata Akar dan setelah di tambah imbuhan awal atau akhir, akan berkembang menjadi kata dengan artian lain. Makan, memakan, makanan, pemakan, dan seterusnya. Memakan kata kerja, makanan kata benda, dan pemakan adalah nama pelaku.

Ilmu sharaf bukan lah ilmu yang mudah, Shahib shahibat. Tapi, bukan tidak mungkin dipelajari. Dengan mempelajari ilmu sharaf, kalian pasti terbantu jika mencari suatu makna kosa kata arab di kamus. Contoh, kalian mau cari apa sih artinya مفتاح Miftah. Karena sudah tahu Akar ya adalahh huruf فتح fataha (membuka), Maka kalian cari ke bab huruf ف fa bukan م mim. Karena huruf م miim dan ا alif hanya tambahan (Sama hanya imbuhan) untuk memunculkan bentuk sebagai nama alat. Jadi Miftah artinya alat pembuka alias kunci.

Tertarik belajar ilmu Sharaf, Shahib Shahibat?Share this

Arabic Stuff enthusiast

0 Comment to "Pengantar Bahasa Arab 1 : Ilmu Akar Bahasa Arab Bernama Sharaf"

Posting Komentar