Selasa, 17 September 2019

Een Stukje Nederlandse Geschidenis: Karel de Vijfde & Terjemahannya


Karel de Vijfde (1500-1558)

De Nederlanden worden één land
In de eerste helft van de 16de eeuw heette Nederland nog de Nederlanden. De Nederlanden bestonden uit verschillende gebieden met eigen wetten en regels (de gewesten). Wat wel hetzelfde was in alle gewesten, was hun landsheer: Karel V.

Omdat zijn vader jong dodging, moest Karel V al jong regeren. Op zjin vijftiende werd hij heer der Nederlanden. Een jaar later werd hij ook koning van Spanje en de Spaanse gebieden in Zuid-en Midden- Amerika. En in 1519 – hij was toen pas 19! – werd hij tot Keizer van Duitse rijk gekozen.

Karel V voerde oorlog na oorlog
De baas zijn over dit grote rijk was niet gemakkelijk. Zo waren er Duitse koningen, die Karel liever niet als Keizer wilden. De Turken wilden zelf meer gebieden hebben en bedreigden zijn rijk in het zuidoosten. En de Franse koning voelde zich bedreigd, omdat Karels rijk wel erg dicht bij Frankrijk kwam. Daarom trok Karel V van oorlog naar oorlog en dat kostte veel geld. Een deel van data geld kwam uit de rijke Nederlanden.

De ‘Nederlanders’ waren het er niet mee eens
Karel wilde van de Nederlanden een eenheid maken. Niet iedereen was blij met het idee van één Nederland. De steden verzetten zich tegen de hoge belastingen en ze wilden al hun rechten graag houden. De edelen waren bang om hun belangrijk banen kwijt te rake naan de ambtenaren van Karel.

Iedereen moest hetzelfde geloven
Er ware nook mensen die lid van de protestantse kerk waren of wilden worden. Karel wilde maar één kerk en dat was de rooms-katholieke kerk. Dat gaf veel spanningen, zeker omdat hij mensen die het niet eens waren met de rooms-katholieke kerk hard aanpakte. Deze mensen veerden warden ketters genoemd en kwamen vaak in de gevangen terecht.

Karel stopt ermee
Op 25 oktober 1555 kon Karel niet meer. Hij was nog maar 55 jaar oud, maar al die oorlogen, al die zorgen en zij jicht (een botziekte) waren hem te veel geworden. Hij gaf zijn kroon – en zijn rijk – aan zijn zoon Filips II. Hij wilde graag dat iedereen zijn opvolger net zo trouw  zo zijn, als hem waren geweest.  Een van die trouwe volgelingen was de jonge prins Willem van Oranje. Met hem deelde Karel V zijn liefde voor de Nederlanden. Zou Willem van Oranje diezelfde band met Filips II krijgen?
Karel V zou dat niet meer meemaken. Hij bracht zijn laatste Jaren door in een Spaans klooster, waar hij in 1558 stierf.


Bron: werkboek contact 2 (B1)Terjemahan Bahasa Indonesia:


Karel V (1500-1558)


Wilayah  Nederlanden menjadi satu kesatuan
Di awal pertengahan abad 16 Belanda masih bernama Nederlanden (daerah-daerah rendah). Wilayah Nederlanden terdiri dari berbagai macam daerah dengan hukum dan aturannya masing-masing. Hanya satu yang menjadi persamaan dari wilayah Nederlanden, yaitu penguasa mereka: Karel V.

Karena ayahanya meninggal pada usia muda, Karel harus menguasai daerah kekuasaan ayahnya. Padaa usia 15 tahun, Karel diangkat menjadi Raja wilayah Nederlanden. Setahun kemudian, ia diangkat menjadi Raja Spanyol dan menguasai daerah Spanyol di Amerika Selatan dan Amerika Utara. Kemudian pada tahun 1591 - ketika ia berumur 19 tahun, ia diangkat menjadi Kaisar Jerman.


Karel V menjalankan perang demi perang                                                                           
Menjadi raja yang mempunyai banyak daerah ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Terutama para Raja Jerman. Mereka tidak mengingikan Karel menjadi raja Jerman. Kemudian dibelahan lainnya, Turk ingin memperluas wilayah kekuasaan mereka dan mengancam kekuasaan Karel di daerah Timur Selatan. Disisi lain, raja Prancis merasa terancam dengan daerah kekuasaan Karel yang sangat luas dan denkat dengan Prancis. Oleh karena itu, Karel menjalankan perang demi perang dan membutuhkan banyak biaya. Sebagian besar uang tersebut berasal dari wilayah Nederlanden.

Orang 'Belanda' tidak setuju
Karel V menginginkan wilayah Nederlanden menjadi satu kesatuan. Namun, tidak semua orang Belanda setuju dengan ide Karel V tersebut. Kerajaan-kerajaan kecil merasa keberatan dengan pajak yang mahal dan mereka ingin melaksanakan peraturan mereka sendiri. Para bangsawan juga merasa takut akan kehilangan posisi mereka dan takut dengan perlakuan para bawahan Karel.

Semua orang harus satu keyakinan
Banyak masyarakat yang merupakan pengikut ajaran Protestan. Namun Karel V ingin supaya hanya ada satu keyakinan saja, yaitu Katholik Roma. Kemudian muncullah pertentangan dari banyak pihak, karena menganggap ajaran Katholik Roma dianggap sangat kettat bagi para pengikutnya. Orang-orang yang tidak mau menjadi pengikut Katholik Roma disebut bidah dan mereka sering masuk penjara karenanya.

Karel mundur dari jabatannya
Pada 25 Oktober 1555, Karel  memutuskan mundur dari jabatannya di usia 55 tahun. Dikarenakan banyak peperangan yang terjadi dan ditambah dengan penyakit tulang yang dialaminya. Ia mewariskan takhtanya kepada anaknya, Filips II. Ia berharap bahwa semua orang percaya kepada penggantinya. Satu-satunya orang yang ia percaya adalah pangeran Willem van Oranje. Dengannya, Karel membagi wilayah kekuasaannya Nederlanden. Apakah Willem van Oranje mendapatkan wilayah kekuasan tersebut dari tangan Filips II?
Karel V tidak ingin lagi mengurusi urusan tersebut dan ia menghabiskan waktunya di biara Spanyol, tempat dimana ia meninggal pada tahun 1558.


Sumber: werkboek contact 2 (B1)


Share this

1 Response to "Een Stukje Nederlandse Geschidenis: Karel de Vijfde & Terjemahannya"