Jumat, 24 Januari 2020

Basa Jawa - Piwulang 5 : BASA BAGONGAN


Jêmuwah Wage Warigalit, 28 Jumadilawal 1953 – Wawu

Ooiiiii , , , Sugengg rawuh rencang-rencang KEPO sedaya, balik meneh ing kene karo admin Kangmas Muz. Kolowingi kito sedaya sampun sinau tingkatan basa jawa saking ngoko teka krama, Nahh… sakmenika kite arep sinau Basa Bagongan. Apa sihh iku ? Yukkk  monggoh di simak kemawon !


Basa Bagongan adalah bahasa yang dipakai untuk bercakap-cakap di dalam kedhaton (istana/kraton). Jadi para priyayi gedhe lan cilik jika sedang bercakap-cakap menggunakan basa bagongan tersebut, kecuali ketika sedang menghadap ratu atau raja. Dan jika telah berada dirumahnya, mereka menggunakan bahasa menurut unggah-ungguhnya masing-masing. Jadi bisa diartikan Basa Bagongan adalah bahasa resmi di dalam istana/kraton.
Ciri-ciri Penanda :
Aku diubah menjadi manira
Kowe diubah menjadi pakenira
Ater-ater dak- diubah menjadi manira
Ater-ater ko- diubah menjadi pakenira
Ater-ater di- tidak berubah
Panambang –ku diubah menjadi kula
Panambang –mu diubah menjadi dalem
Panambang –e tidak berubah
Panambang –ake tidak berubah

Contoh kata-kata Bagongan :
Punapa = punapi
Puniki   = iki / ini
Puniku  = iku / itu
Boya     = ora / tidak
Wenten = ana / ada
Enggeh = inggih / iya
Nedha   = ayo
Besaos = bae
Mundhing = kebo
Kuda     = jaran
Dirada   = gajah
Sedala  = macan

Contoh Dialog Basa Bagongan
Joko : Pripun den bekel leh pakenira nggarap petamanan. Sampun sewulan puniki kok boya ke tingal   asri. Malah kathah sekare sing pejah.
Bimo : Enggeh kelangkung-langkung penjagine, ewa semanten boya wenten undhake. Sekare pijer pejah besaos, nganten-ngantena, punapi dede sitine sing awon puniku ?
Joko : Nedha disaekake tiyang kalih, mindhak kedukan sampeyan dalem. Manira enggeh tumut tumandang.


Kepriwe rencang-rencang, sampun mangertosi Basa Bagongan?? mugi-mugi rencang-rencang KEPO saged paring mapinten-pinten manfaat dumateng para sinten kemawon ingkang maos. Kula minangka admin ugi kathah kakirangan, nyuwun pangapunten, nggih.

Sampe ketemu jêmuwah ngarep maneh yooo, , ,


Share this

0 Comment to "Basa Jawa - Piwulang 5 : BASA BAGONGAN"

Posting Komentar